Suomen ulkoasianministeriön Eteläisen Aasian yksikön päällikkö Leena Viljasen puheen teksti

 

Suomen ulkoasianministeriön Eteläisen Aasian yksikön päällikkö Leena Viljasen puheen teksti Suomi-Afganistan Akatemian perustamistilaisuudessa 6.3.2015 Helsingissä.

Arvoisat kuulijat,

On ilo ja kunnia olla läsnä tässä tärkeässä tilaisuudessa juhlistamassa Suomi – Afganistan Akatemian avajaisia. Tuon teille terveiset ulkoasiainministeriön Eteläisen Aasian yksiköstä.

Valtioneuvosto antoi viime syksyn lopulla selonteon eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon "Resolute Support". Kerron tässä tilaisuudessa hieman selontekoon kirjattuja näkemyksiä Afganistanin tilanteesta.

Suomi on osallistunut Afganistanin vakauttamis-, jälleenrakennus- ja kehitystoimiin vuodesta 2002 lähtien. Toiminta käynnistyi heti taliban-hallinnon kaaduttua ja sitä on toteutettu kokonaisvaltaisesti kriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön kautta.

Suomi oli alusta lähtien mukana Afganistanin vakauttamisen kannalta välttämättömissä International Security Assistance Force (ISAF) -joukoissa, osallistumisvahvuuden ollessa enimmillään 195 sotilasta. Suomi on myös rahoittanut Afganistanin kehitysyhteistyötä ja antanut humanitaarista tukea tähän mennessä yhteensä 220 miljoonaa euroa. Tuen määrä on asteittain kasvanut samalla, kun sotilaallista osallistumista on voitu laskea turvallisuusvastuun siirryttyä maan omille viranomaisille. Myös siviilikriisinhallinta on ollut keskeinen osa Suomen toimintaa.

Vaikka Afganistan on ottanut merkittäviä askelia yhteiskuntansa kehittämiseksi, työ tulee jatkumaan vielä pitkään. Lähtötaso vuoden 2001 lopulla oli sotavuosikymmenien ja taliban-hallinnon jäljiltä erittäin heikko. Yhteiskunnan perusrakenteet, talous ja infrastruktuuri olivat lähes tuhoutuneet. Myönteisestä kehityksestä huolimatta edistyminen tulee monilla yhteiskunnan aloilla olemaan jatkossakin hidasta ja vaivalloista, ja turvallisuustilannetta heikentävät edelleen ääriryhmien toiminta ja rikollisuus.

Kaikkein tärkeintä on säilyttää kehityksen oikea suunta ja estää maan vaipuminen takaisin konfliktiin ja sekasortoon. Sen kaltainen kehitys vaarantaisi Afganistanin oman tulevaisuuden ja samalla myös alueellisen ja kansainvälisen turvallisuuden. Se olisi myös vastoin kaikkia niitä tavoitteita, jotka Suomi on asettanut toiminnalleen Afganistanissa, ja jotka liittyvät kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen, köyhyyden vähentämiseen sekä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon samoin kuin hyvän hallinnon ja oikeusvaltion edistämiseen ja huumeiden ja kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan.

Kaikki toiminta Afganistanissa on suunniteltava pitkäjänteisesti ja riskitekijät huomioon ottaen. Tavoitteena on tukea maan omia ponnisteluja ja omistajuutta, sillä Afganistanin hallituksen oma toiminta maansa vakauttamisessa ja kehittämisessä tulee olemaan ratkaisevassa asemassa.

Huhtikuussa 2013 solmittiin Suomen ja Afganistanin välinen kumppanuussopimus, joka ulottuu vuoteen 2024 asti. Tarkoituksena on edelleen jatkaa Afganistanin vakauttamista ja kehittämistä kokonaisvaltaisesta lähtökohdasta. Painopiste on jo siirtynyt ensi sijassa kehitysponnisteluihin sekä rauhan- ja valtionrakentamiseen. Kriisinhallintatoimet ovat kuitenkin edelleen tarpeellisia Afganistanin turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn tukemiseksi. ISAF-joukot korvataan vuoden 2015 alusta suppeammalla Resolute Support-operaatiolla, ja EUn poliisioperaatiota (EUPOL) jatketaan.

Suomen toimintaa Afganistanissa suunnataan ja kehitetään jatkossakin niin, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä Afganistanin omia kehitystarpeita että Suomen kansallisia tavoitteita.

Suomen kehitysrahoitus Afganistanille on noussut yhteensä 30 miljoonaan euroon vuodessa vuodesta 2014 alkaen. Tähän sisältyvät maakohtaisen kehitysyhteistyön lisäksi humanitaarinen apu ja tuki kansalaisjärjestöille sekä ODA-kelpoiseksi (Official Development Assistance) laskettava siviilikriisinhallinnan rahoitus, jotka ovat olleet vuositasolla yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Edellä mainittu kokonaistaso pyritään ylläpitämään tulevina vuosina edellyttäen, että eduskunta hyväksyy kehitysavun. Humanitaarista apua annetaan tarpeeseen perustuen ja se kanavoidaan Suomen humanitaarisen avun linjauksen mukaisesti YK-järjestelmän, Kansainvälisen Punaisen Ristin ja Puolikuun liikkeen sekä suomalaisten humanitaaristen järjestöjen kautta.

Rahoitus suunnataan jatkossa seuraaville kolmelle pääsektorille, jotka ovat myös suoraan kytköksissä Afganistanin kriittisiin tarpeisiin sekä rauhanrakentamisen ja valtionrakentamisen tavoitteisiin:

  1. Oikeus ja turvallisuus, erityisesti ihmisoikeuskysymykset ja hyvä hallinto sisältäen siviilipoliisin toiminnan kehittämisen;
  2. Peruspalvelujen kehittäminen, erityisesti opetussektori, mukaan lukien tyttöjen koulunkäynnin turvaaminen sekä naisten lukutaito;
  3. Talouden perustan kehittäminen, erityisesti maaseudun elinkeinojen tuki sekä Afganistanin luonnonvarojen kestävän käytön edellytysten parantaminen.

Afganistanin taloudellinen potentiaali on merkittävä. Talouden kehitys monipuolisella ja kestävällä tavalla on tärkeää maan tulevaisuudelle. Tämä avaa uusia yhteistoimintamahdollisuuksia myös Suomelle.

Suomen ja Afganistanin väliset kaupalliset suhteet ovat vähitellen kehittymässä. Afganistan-Suomi -kauppayhdistys perustettiin Mazar-e-Sharifissa toukokuussa 2014. Kauppavaihto on toistaiseksi vähäistä ja kauppatase on ollut Afganistanille ylijäämäinen: vuonna 2013 Afganistanin tuonti Suomeen oli 13 miljoonaa euroa ja Suomen vienti Afganistaniin alle 2 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 Suomen vienti on kasvanut ja kauppatase on tasoittunut. Kauppayhdistyksen verkoston laajentuminen tukee kaupallisten yhteyksien tiivistämistä maiden välillä. Suomalaisen kaivannaisosaamisen tunnettuutta Afganistanissa lisätään myös Geologian tutkimuskeskuksen hankkeen yhteydessä.

Suurlähetystö Kabulissa vastaa Team Finland -toiminnasta Afganistanissa, ja on yhteistyötä on kehitetty myös työ- ja elinkeinoministeriön, Finpron ja Finnpartnershipin kanssa. Team Finland -toiminnan tavoitteena on tukea vienninedistämistä ja suomalaisten yritysten kansainvälistymistä sekä edistää suomalais- ja afganistanilaisyritysten verkottumista. Suomalaisissa yrityksissä on orastavaa kiinnostusta Afganistania kohtaan, vaikka turvallisuustilanne, liiketoimintaympäristö ja infrastruktuuri aiheuttavat vielä epävarmuutta. Team Finland -toiminnan avulla on mahdollista edistää maiden välisten kauppasuhteiden vahvistamista, ja pidemmällä aikavälillä potentiaali on merkittävä.

Ulkoasianministeriö on aloittanut osaltaan valmistelut investointisuoja- ja verosopimusten solmimiseksi Afganistanin ja Suomen välille. Afganistanin todennäköinen WTO-jäsenyys tuo uusia mahdollisuuksia kaupankäynnin kehittämiseen ja investointeihin tulevina vuosina.

Suomessa asuu yli 3000 afgaanitaustaista henkilöä ja he muodostavat tärkeän potentiaalin Suomen ja Afganistanin väliseen kanssakäymiseen kulttuurin, kehitysyhteistyön sekä kaupallistaloudellisen yhteistyön aloilla että yleisemminkin.

Toivotan teille kaikkea hyvää tärkeään toimintaanne.

Kiitos!

Leena Viljanen

AFA ry kunnioitti suomalaista rauhanturvaajaa, joka menetti ....

KUNNIANPÄIVÄ: Suomi-Afganistan Akatemia AFA ry kunnioitti suomalaista rauhanturvaajaa, joka menetti henkensä vuonna 2007 Afganistanissa
Joulukuussa keskustelimme puheenjohtaja Hamed Shafaen kanssa ja puheenjohtaja toivoi että yhdistys voisi kunnioittaa suomalaista rauhanturvaajaa, joka menetti Talibaanien pommi-iskussa henkensä 23.5.2007 Afganistanissa. RAUHANTURVAAJA PETRI TAPIO IMMONEN pelasti tehtävässä norjalaisen lääkärin ja kolme sairaanhoitajan hengen uhraamalla kehonsa pommin eteen Pohjosissa Afganistanissa Maimanassa.

 

Selvittelin kunniatilaisuuden ajankohtaa ja paikkaa. Paras paikka olisi Raja-ja merimartiokoulu Imatran Immolassa Rajamies patsaalla, koska Sankari oli myös Rajavartiolaitoksen kersantti. RAJAVARTIOLAITOKSEN Juhlapäivänä 21.3.2016 sekä Suomi- Afganistan Akatemian syntymäpäivä ja Uuden Vuodenpäivänä 1395, jossa matkustimme puheenjohtaja Hamed Shafaen ja Dr. Waakin kanssa kunnioittamaan Juhlapäivää ja Sankaria kersantti Petri Tapio Immosta. Raja-ja merivartiokoululla meidät vastaanotti Everstiluutnantti Tuomas Laosmaa ja hänen johdolla vierailimme Rajamiespatsaalla, Sotilaskodissa kahvihetkellä sekä tutustumalla Rajamuseon toimintaan ja näyttelyyn.

KIITOS SUOMEN RAJAVARTIOLAITOKSELLE JA KIITOS SUOMALAISILLE RAUHANTURVAJILLE!

Toivottavasti tapahtumasta tulisi jokavuotinen KUNNIANPÄIVÄ myös yhdistyksellemme ja paikan päällä olisi myös nainen ja kaksi koululaista tyttö ja poika, koska Suomen rauhanturvatyö painottaa enemmän koulutuksen ja naisten aseman turvaamiseen.

RAUHANTURVAAJA IMMOSEN KUNNIAPÄIVÄSSÄ Suomi- Afganistan Akatemiasta osallistui:
Dr Ghulam Ahmad Waak hallituksen jäsen, Timo Virtanen varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja Hamed Shafae.

Teksti: Timo Virtanen

Kuvat: Raja-ja merimartiokoulu Imatra

Suomi – Afganistan Akatemian puhe ja runo Rajamiespatsaan edessä Immolassa 21.3.2016

KUNNIANPÄIVÄ

Tänään 21.3.2016 Rajavartiolaitoksen Juhlapäivänä sekä Uudenvuoden päivänä 1395 olemme kokoontuneet Suomen Raja- ja merivartiokoululle Immolaan Rajamiespatsaan eteen.

Olkoon tämä ” Kunnian- ja Rauhanpäivä ” askel turvallisempaan elämään yhteiskunnassamme sekä niissä maailman kriisialueilla, joissa etenkin tarvitaan kansainvälisiä rauhanturvajoukkoja suojelemaan siviilien elinolosuhteita.

Koulun merkitys on yksi tärkeimmistä rauhanpalikoista, jonka avulla pystymme rakentamaan maailman nuorisolle yhteiskuntaa, jossa me jokainen hyväksymme toisemme sellaisena kun olemme.

 

Raja- ja merivartiokoulussa koulutetaan opiskelijoita, jotka turvaavat Suomen valtion rajoja, ennaltaehkäisten rikollisuutta ja suojelemaan toiminnallaan jokaisen suomalaisen elämää etenkin erilaisissa pelastustehtävissä.

Afganistanissa koululaisten opiskelu on ollut sotien ja kriisien aikana erittäin vaikeaa ja erityisesti tytöille. Ilman kansainvälisten rauhanturvajoukkojen ja siviilien avustusjärjestöjen apua olisi Afganistanissa olosuhteet erittäin huonot lasten ja nuorten koulunkäynnille sekä tulevaisuudelle.

Tänään Kunnian- ja Uudenvuoden päivänä, Suomi – Afganistan akatemia – AFA ry osoittaa kunniaa rauhanturvaaja nuoremmalle rajavartijalle kersantti Petri Tapio Immoselle, joka henkensä menettäen 23.05.2007 suojeli viimeisessä tehtävässään ja pelastaen lääkärin sekä sairaanhoitajien elämän omalla kehollaan ja sydämellä partiotehtävässään Afganistanissa.

 

Suomi – Afganistan akatemia – AFA ry haluaa kiittää myös Suomen Raja- ja merivartiokoulua, siitä että saamme olla täällä Immolassa yhdessä kunnioittamassa koulun ja rauhan merkitystä yhteiskunnallemme!

21.3.2016 / Raja – ja merivartiokoulu Immolla Imatra.

Suomi – Afganistan akatemia – AFA ry.

Vihreät sankarit

Hän valvoi yössään tähtien tuikkiessa

hän valvoi yöllä perheiden nukkuessa

Jokainen tiesi, että tuolla metsässä

piti meidän kotiemme turvallisuudesta

hyvää huolta metsiemme vihreä Rajamies

Pitkät taipaleet Isänmaan korvissa

henkisesti lujana ja fyysisesti vahvana

tuo vihreä mies loi turvaa kotiemme rajoilla

tuo vihreä mies luonnon ystävä ja hyvin tunteva

hän oli meidän kotiemme sankareita

Lapsiemme eksyessä metsään pimeään

saapui tuo vihreä mies perheitämme auttamaan

Hänen luonnon tuntemus ja fyysinen vahvuus

sinnikkyys ja peräänantamattomuus

Hän auttoi eksyneet lapsemme kotiimme

piti huolta turvallisuudestamme

Hän valvoi yössään tähtien tuikkiessa

hän valvoi yöllä perheiden nukkuessa

Tuo sankari, tuo vihreä mies oli meidän kaikkien Rajamies.

Runo: Timo Virtanen

Maailman menestynein Paralympia urheilija Jouko Grip.

Jouko Grip syntynyt Tammikuussa vuonna 1949 Pälkäneellä. Hänen äitinsä ja isänsä kasvatti Jouko pojan rakkaudella ja opettivat häntä kunnioittamaan luontoa sekä isänmaata. Jouko nautti liikunnasta, vaikka hän oli sairastunut 4-vuotiaana polioon ja toiseen käteensä hän sai liikuntarajoitteen. Rajoitteesta huolimatta Jouko harrasti jääkiekkoa, hiihtoa, jalkapalloa, ratajuoksua ja luonnossa patikointia sekä kalastusta.

Urheiluharrastuksien avulla Joukon itsetunto kehittyi ja kavereita hän sai paljon. Koulunkäynti päättyi keskikouluun ja opiskelujen avulla suoritti Laborantin tutkinnon, jonka jälkeen hän pääsi Veho Oy:n autoliikkeeseen töiden vastaanoton puolelle....

Vehon saneerattua Jouko joutui lähtemään Vehosta, mutta hänen esimiehensä järjesti hänelle työpaikan Kemiran tehtaalla laborantin virkaan. Kemirasta Jouko suuntasi UPM:n palvelukseen laboratin tehtäviin ja oli töissä kyseisessä yrityksessä jopa 25 – vuotta.

Jouko Gripin urheilu-ura on ilmiömäinen. Hänellä on 41 arvokisamitalia 3 eri lajista : ampumahiihto, hiihto ja yleisurheilu 800 m & 1 500 m. 33 mitalia on Paralympia – ja MM-kilpailuista joista 12 Paralympia ja 10 MM-kultaa vuosina 1980 – 2002 aikana.

Joukon menestyksen tärkeimmät tekijät ovat olleet : pitkäjännitteinen työ, usko mahdollisuuksiin, hyvä valmennus sekä perheen tuki. Joukon ensimmäinen huippuvalmentaja oli Maailmanennätys mies Olavi ” Tankki ” Salonen. ” Tankin ” valmennusopissa Jouko sai valmiudet huippu-urheilijaksi. Lisäksi asenteella elämään ja urheiluun on oltava sopusoinnussa menestyäkseen. Joukon sydämessä liehuu Suomen lippu, sisua, huumoria, sosiaalisuus ja tunnollisuus. Ainoa heikkous Joukon mielestä on ollut kiireiset aikataulut sekä urheilukisojen aikana suksien huono voitelu. Kisapaineet Jouko otti rennosti ottamalla ja pyrki keskittymään huolellisesti suoritustaan varten. Urheiluvammoja Joukolla ei juurikaan esiintynyt sillä huolto oli erittäin hyvä hänellä. Ongelmat olivat rahoitus joka piti itsenäisesti hankkia vaikka liitto oli olemassa, median huono näkyvyys paralympia urheilijoiden kisoissa.

Jouko haluaa kannustaa muitakin liikkumaan ja nauttimaan luonnosta. Urheilun avulla opit kehittämään itsetuntoasi ja saat paljon ystäviä. Tänä päivänä Jouko on 66 vuotta ja harrastaa liikuntaa edelleen mm. pyöräilyä 6 – 7 kertaa viikossa 1 – 2 tunnin lenkkejä. Lisäksi hän nauttii omasta perheestä ja kotipiirinsä luonnosta sekä askareista.

Afghanistaniin Jouko Grip haluaisi lähettää terveiset : Uskokaa itseenne ja mahdollisuuksiin. Älkää luovuttako vaan suunnitelkaa uusia harjoituksia jonka myötä koette onnistumisia. Tärkeää on myös kannustaa lapsia ja nuoria urheilun pariin, sillä se kehittää itsetuntoa ja sen avulla saadaan paljon ystäviä.

Viranomaisille Afghanistaniin Jouko lähettää terveiset : Olympiaurheilu tarvitsee Paralympiaurheilun ja päinvastoin. Kun valtio tekee hyvää ja ansiokasta työtä paralympiaurheilu eteen se kehittää kansan henkistä voimaa ja maailmalle hyvää PR-toimintaa.

Jouko on myös toiminut ” Jokainen on tärkeä ” – liikuntakasvatusprojektin valmentajana ja on tänä päivänä projektin kunniapuheenjohtaja. Jouko on iloinen myös siitä että Afghanistanissa on aloitettu kyseinen projekti ja toivottaa kaikille menestystä ja terveyttä.

Suomen Tasavallan presidentit ovat kutsuneet Joukon 4 kertaa viettämään Itsenäisyydenpäivän juhlia linnaan.

Jouko Grip valittiin vuonna 2006 Hall of Fame kaartiin Maailman parhaimpana paralympiaurheilijana

Pro Finlandia tunnustuksen Jouko sai vuonna 2004

AFA:n jalkapallonkurssilaiset pelasivat ensimmäisen jalkapallo ottelun ja turnauksen

AFA:n lapset pelasivat Laajasalon Palloseuran 6-vuotiaiden joukkuetta vastaan 23.9.2015 Laajasalon kentällä.

Kaikkien iloksi ottelu muuttui "Everybody is important" - turnaukseksi, eli Jalkapallojoukkueemme jakautui kahteen eri joukkueeseen (nuoremmat ja vanhemmat pelaajat). Molemmissa joukkueissamme pelasi tyttöjä ja poikia. Kentällä pelin aikana pelaajien lukumäärä oli 4 + maalivahti. Peliaika oli 15 minuuttia. AFA:n joukkue voitti ottelut.

Joukkueen pelaajien vanhemmat olivat mukana kannustamassa pelaajia. AFA:n joukkueen valmentaja Timo Virtanen on hyvin tyytyväinen ottelusta ja lapsien vanhempien yhteistyöstä.

 

 

 

 

گزارش کامل تاسيس اکادمی افغانستان- فنلند

 .

.

مقدمه

گفتمان تشکيل آکادمي فنلند – افغانستان از سال 2014 نزديک به يکسال در ميان استادان پوهنتون، پژوهشگران و فرهنگيان افغان در فنلند ادامه داشت. در نتيجه کميتۀ تاسيس آکادمي بوجود آمد. مسايل مربوط به تاسيس آکادمي را اين کميته از طريق ايميل و جلسه های حضوری پيش برد و مقدمات تشکيل آکادمي را فرهم نمود. اعضای اين کميته عبارت بودند از اشخاص ذيل:

1. سرمحقق دوکتور میربهأوالدین سیفی، سابق استاد پوليتخنيک کابل و کارمند آکادمی علوم افغانستان

2. پوهندوی دکتور حفيظ الله انوری، سابق استاد پوليتخنيک کابل و کارمند آکادمي علوم افغانستان

3. پوهندوی دکتور غلام احمد واک، محقق در انستيتوت الکسانتری پوهنتون هلسينکي، سابق استاد پوهنتون کابل

4. پوهنمل دوکتور محب الله عبدالله، سابق استاد پوليتخنيک کابل و استاد رياضي در ليسۀ شهر کراوای فنلند

5. دکتور صمد علي مرادی، جراح و متخصص قلب در فنلند

6. حامد شفايی، ماستر علوم اجتماعي، مشاور شاروالي هلسينکي، معاون کميته اجرايي شورای اقليتها در وزارت عدليه و عضو هيئت منتخب حقوق بشر پارلمان فنلند

بعد ها سه تن از شخصيتهای فنلندی هريک سر محقق دکتور پاولي ياروين پا، داکتر طب خانم لينا کارتينن و استاد سپورت آقای تيمو ويرتانن نيز به کميتۀ تاسيس آکادمي کمک نمودند.

 

تاسيس آکادمي

آکادمي پس از آنکه مقدمات تاسيس آن از جانب کميتۀ تاسيس آکادمي آماده شد، در طي دو مرحله با برگزاری دو جلسۀ رسمي تشکيل گرديد.

مرحله اول، در تاريخ 15.12.1393 هجری خورشيدی برابر با 6 مارچ 2015 اعلان تاسيس آکادمي در يک مراسم رسمي و عمومي انجام شد، که در آن مقامات رسمي فنلند و افغانستان، نمايندگان نهادها و سازمانهای دولتي و غير دولتي، شخصيت های علمي و فرهنگي افغاني و فنلندی حضور داشتند.

مرحله دوم، در تاريخ 6.1.1394 هجری خورشيدی برابر با 26 ماه مارچ 2015 بود، که فقط با حضور اعضای آکادمي برای تصويب اساسنامه، بودجه، پلانهای کاری و انتخاب اعضای شورای رهبری و شورای علمي آکادمي اجرا گرديد.  

گزارش مرحله اول اعلان تاسيس آکادمي

اين مراسم بطور رسمي و باشکوه در تاریخ 06.03.2015 در سالون کتابخانۀ هلسينکي در مولوپورو با حضور مقامات دولتي، شخصيت های علمي، فرهنگي، هنری و ورزشي افغاني و فنلندی برگزار شد.

پيش از مراسم، بين ساعت 12.30 تا 13.00 شرکت کنندگان در سالون کتابخانه جمع شدند و از سوی اعضای کميتۀ تاسيس آکادمي پذيرايي گرديده و با نوشيدن چای و کلوچه باهم معرفي و آشنا شدند.

آغاز مراسم

در آغاز، مجريان پروگرام محترمه بريشنا ايثار و محترمه تهمينه مهر، پروگرام مراسم را به زبان دری و فنلندی اعلان کردند. سپس محترم پوهندوی دکتورغلام احمد واک عضو کميتۀ تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان از طرف آکادمي به حاضرين خوش آمد گفت و در مورد آکادمي، اهداف و ضرورت تاسيس آن معلومات داد.

خلاصۀ سخنراني دکتور واک:

 

خانمها و آقايان، تشريف آوری شما را به مراسم تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان خوش آمد مي گويم!

اين يک لحظۀ تاريخي، يک روز مهم و خوش است، که در اينجا گرد هم جمع شديم تا آکادمي فنلند- افغانستان را باهم تاسيس نمائيم. تشکر از اينکه دعوت ما را قبول کرده و به اين مراسم تشريف آورديد!

اکادمي در يک پروسۀ آهسته، که نزديک به يکسال طول کشيد، بوجود آمده است. در سال 2014 عده ای از استادان افغاني مقيم فنلند با همکاری محترم حامد شفايي مشاور شاروالي هلسينکي و خانم سوساننا پيپپونن از وزارت کار و امور اقتصادی فنلند، به وزارت امور خارجه فنلند رفته و با مقامات مربوطه در آن وزارتخانه ملاقات داشتيم. ما در آن ديدار حدود 10 پيشنهاد را در مسايل علمي، پژوهشي و فرهنگي به وزارت خارجه داديم. بعد از آن نيز ديدارها و ارتباطات ما با ديگر موسسات ادامه يافت. در نتيجه، به اين تصميم رسيديم، که بايد يک نهاد علمي ثبت شده داشته باشيم. به اين خاطر تا بحال جلسات متعددی را داشتيم و در مورد ايجاد يک نهاد آموزشي و پژوهشي فعاليت کرديم. سر انجام اين فعاليتها منجر به تشکيل آکادمي فنلند- افغانستان شد. امروز ما در اينجا جمع شده ايم تا اين آکادمي را تاسيس کنيم و اميد واريم، که تشکيل آکادمي يک آغاز نيک و پر ثمر در روابط و همکاری بين دو کشور باشد!

پيشبرد کارهای آکادمي نياز مبرم به داشتن رابطه، همکاری و مشارکت دارد. آکادمي مي تواند پل ارتباطي بين افغانها و فنلنديها در زمينه های علمي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی و هنری باشد.

ما از تمام علاقمندان، اعم از دوستان فنلندی و افغاني خواهشمنديم، که عضو آکادمي شوند و اين نهاد را با مشارکت و فعاليت مشترک پيش ببريم.

اميد واريم که امروز يک روز تاريخي و پر ثمر در روابط بين دو کشور و جامعۀ علمي و آکادميک دو کشور باشد!

در اخير به نمايندگي از کميته تاسيس آکادمي لازم مي بينم، که از تمام نهادها و اشخاصي، که مارا در تاسيس آکادمي کمک نموده اند، صميمانه سپاسگزاری نمايم، بخصوص از وزارت امور خارجه فنلند و سفارت کبرای جمهوری اسلامي افغانستان و همچنين وزارت کار و امور اقتصادی فنلند.

همچنين از موسسات علمي، هنری، پژوهشي، که برای اين مراسم پيامهای تبريکي فرستاده و تشکيل آکادمي فنلند- افغانسان را تبريک گفته اند، تشکر مي کنيم!

سخنراني دکتور لينا ويليانن

بعد از عرض خوش آمديد از طرف آکادمي، از مسئول بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه فنلند خانم لینا ویليانن Leena Viljanen تقاضا گرديد، که به جايگاه تشريف آورده و با سخنان خود آکادمي فنلند- افغانستان را افتتاح نمايد. ايشان به زبان فنلندی سخنراني نمود و بخشي از سخنان ايشان چنين بود:

حضار محترم،

باعث خوشحالي و افتخار است، که در جشن مهم افتتاح آکادمي فنلند- افغانستان حضور دارم. صميمانه ترين تبريکات و تمنيات وزارت خارجه فنلند را به شما تقديم مي نمايم!

ميخواهم در اين مراسم در رابطه با کمکهای فنلند به افغانستان مختصرا" توضيح دهم و از روابط فنلند- افغانستان بگويم. شورای وزيران فنلند، در خزان سال گذشته طرحي را که در رابطه با کمکهای فنلند به افغانستان بود، به پارلمان فرستاد. اين طرح شامل کل کمکهای فنلند اعم از کمکهای بشر دوستانه و آموزشي و نظامي همه را در برمي گرفت. فنلند از آغاز دهۀ گذشته تا بحال در تامين امنيت و ثبات به افغانستان کمک نموده است. با اينکه در افغانستان کارهای زيادی انجام شده و پيشرفتهای خوبي حاصل شده است، اما افغانستان هنوز هم با چالش ها و کمبودهای زيادی مواجه است و نياز به کمک دارد. در سال 2001 وقتي که حکومت طالبان سقوط کرد، ساختار و سيستم اداری در افغانستان بسيار ضعيف بود. اکنون اوضاع نسبت به گذشته بسيار فرق کرده است. پيشرفتهای بسيار خوبي بدست آمده است. البته در بعضي مواقع روند پيشرفت آهسته بوده است، اما مهم اين است، که کارها درست انجام شوند و مسير آنها به سمت مثبت باشند. خطر وقتي است، که افغانستان به دوران سياه گذشته باز گردد و در نزاع ها و جنگهای داخلي کشانده شود.

کمکهای فنلند به افغانستان از آغاز تا بحال برای تحقق صلح، تامين امنيت، کاهش فقر، توسعه حقوق بشر و ديگر ارزشهای والای انساني چون تحقق دموکراسي، برابری و همچنين تقويت اداره و حکومتداری خوب، تقويت کيفيت سيستم عدلي و قضايي و همچنين کمکهای بشر دوستانه بوده اند. اين کارها به اين هدف انجام شده اند، که از افغانستان حمايت گردد و به مردم افغانستان کمک شود تا کشور امن و با ثبات، دولت کارا و مقتدر داشته باشند.

درماه اپريل سال 2013 بين فنلند و افغانستان يک معاهدۀ همکاری دوجانبه تا سال 2024 امضاء گرديد. هدف از اين قرار داد اين بود، در تامين امنيت و ثبات و ديگر مسايل و مشکلات به افغانستان کمک شود. فنلند از سال 2014 به بعد در هر سال 30 ميليون يورو به افغانستان کمک مي کند، که بطور عمده در سه موضوع ذيل مي باشند:

1. مسايل عدلي و قضايي و تامين امنيت، بخصوص در امور حقوق بشر و تقويت پوليس مسلکي و آشنا با قانون و مقررات

2. توسعۀ خدمات اساسي و بنيادی، مخصوصا" در سکتور تعليم و تربيت، آموزش دختران و زنان

3) رشد و توسعه اقتصادی افغانستان و بهبودی بهبود وضع اقتصادی مردم در اطراف و ولايات و همچنين کمک به استخراج معادن

افغانستان از ذخائر و منابغ طبيعي غني برخوردار است، که استفاده درست از آن مي تواند به رشد اقتصادی افغانستان کمک نمايد.

در حال حاضر، روابط اقتصادی فنلند و افغانستان نسبتا" خوب است. سالانه حدود 13 ميليون يورو افغانستان به فنلند صادرات دارد و صادرات فنلند به افغانستان کمتر از 2 ميليون مي باشد.

در فنلند هزاران مهاجر از افغان زندگي مي کنند. در ميان آنها تعداد زيادی اشخاص تحصيل کرده هستند، که مي توانند نقش مثبت و موثری در توسعه و تحکيم روابط بين فنلند و افغانستان داشته باشند. تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان يک گام مثبت در اين رستا است و اين اقدام نيک را مبارک گفته و برای شما آروز موفقيت مي نمايم!

سخنراني خانم منيژه باختری سفير افغانستان

سپس از محترمه خانم منیژه باختری سفیر کبير افغانستان در کشورهای اسکانديناوی، که از ناروی بمنظور تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان تشريف آورده بود، تقاضا گرديد که با سخنان خود آکادمي فنلند- افغانستان را تاسيس نمايد. ايشان به احترام حضور فنلنديها در مراسم به انگليسي سخنراني نمود و بخشي از سخنان ايشان بطور مختصر بقرار ذيل بود:

خانمها و آقايان عصر شما بخير!

مي خواهم در آغاز، بخاطر تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان از اعضای موسس آکادمي سپاسگزاری کنم و شروع کار آکادمي را تبريک گفته و موفقيتهای مزيد تان خواستارم!

فنلند، يک کشوردوست و حامي نزديک برای افغانستان بوده است، که در يک دهۀ گذشته در مسايل مهمي چون حکومتداری خوب، دموکراسي، حاکميت قانون، حقوق بشر، بخصوص در امور زنان و اطفال، توسعه اقتصادی و ديگر مسايل اساسي و بشر دوستانه به افغانستان کمک نموده است. علاوه بر دولت فنلند، موسسات غير دولتي فنلندی نيز خدمات ارزشمند و مهمي را در عرصه های گوناگون به افغانستان انجام داده اند، که مي توان از خدمات صحي آنها در نقاط محروم کشور ياد آوری نمود.

همانطوری، که مي دانيم در جريان چندين دهه تحولات در افغانستان، جمعيت کثيری از افغانها وطن شان را ترک نموده و به کشورهای ديگر مهاجرت نموده اند، که فنلند يکي از آن کشورها مي باشد. با اينکه زندگي در جامعۀ نو، آسان نيست، اما اين مهم است، که مهاجرين زبان آن جامعه را ياد بگيرند، با فرهنگ و ارزشهای آن جامعه آشنا شوند و در جامعه فعال بوده و نقش موثر داشته باشند. خوشحالم، که آفغانهای ما در فنلند فعال هستند.

آکادمي فنلند- افغانستان، که امروز افتتاح آن است، وظايف مهم و دشواری را هم در فنلند و هم در افغانستان به عهده دارد، اما مي تواند آينده خوب و درخشان داشته باشد.

اکادمی مي تواند در بخشهای علمي، اقتصادی و فرهنگی ميان دو کشور فعاليت نمايد و به توسعۀ و تحکميم روابط و همکاری بين دو کشور کمک کند. همچنين آکادمي مي تواند در رابطه با آموزش زبان مادری و اشاعۀ فرهنگ ملي به جوانان کمک نماید.

درآخر، خانم منیزه باختری از خانم داکتر لینا کارتين که سالیان متمادی در افغانستان خدمت نموده است با تقديم لوح ياد بود قدر دانی نمود. خانم باختری گفت: "خانم ها و آقايان، روز جهاني زن نزديک است و مي خواهم به مناسبت روزبين المللي زن به نمايندگي از سفارت افغانستان و همچنين از طرف خودم، از محترمه داکتر لينا کارتينن Leen Kaartinen که در طي چندين دهه عمر عزيز خود را صرف خدمت به مردم نيازمند در قريه های افغانستان نموده است، صميمانه سپاسگزاری نمايم و اين تقديرنامه را به ايشان بعنوان يادبود تقديم نمايم. خانم لينا کارتينن شما هميشه در قلب مردم افغانستان جا داريد و از شما بخاطر خدمات تان سپاسگزاريم! ".

سخنراني سرمحقق دکتور پاولي ياروين پا

پس از خانم باختری، آقای داکتور پاولی یاروین پا Pauli Järvenpää رئيس مرکز پژوهش و مطالعات نظامی و سفیر سابق فنلند در افغانستان سخنراني نمود. ايشان نیز در ابتدای تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان را تبريک گفت و از خدمات خانم دکتور لینا کارتينن قدردانی نموده و برایش آرزوی موفقیت کرد. دکتور ياروين پا، که در دوران سه سال وظيفه اش در افغانستان بعنوان سفير يک کتاب نيز در مورد افغانستان نوشته است، در رابطه با افغانستان اطلاعات زياد دارد و شخصيت آگاه در امور افغانستان مي باشد. ايشان در خصوص توسعه اقتصادی و کمک به ولايات و ولسواليهای دور دست تاکيد کرد. همچنين به موضوع تعليم و تربيت بعنوان مهمترين عامل برای پيشرفت جامعۀ افغانستان اشاره داشت و توجه به آنرا يک کار اساسي و مهم دنست. دکتور ياروين پا اظهار داشت که در بخش معارف در افغانستان کارهای زيادی تابحال شده است و پیشرفتهای قابل توجه و مهمي حاصل گرديده است. ايشان افزود که اگر قرار باشد، که به پيشرفتهای افغانستان نمره داشته شود، من از 10 نمره کامل، 9 نمره را به پيشرفت در عرصه تعلیم وتربیه میدهم.

دکتور ياروين پا، در ادامۀ سخنانش به رشد اقتصادی و استخراج معادن افغانستان برای توسعۀ اقتصادی افغانستان اشاره کرد و گفت، که افغانستان از نظر منابع طبيعي و معادن کشورثروتمند است که طبق تخمين و اعلان محققان آمریکایی ذخاير زیر زمینی نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي آن در حدود سه بلیون برآورد شده است. وی گفت، که توسعه اقتصادی به ثبات سياسي در افغانستان تاثير خواهد داشت. وی همچنين به اهميت توليد انرژی اشاره کرد و گفت، که افغانستان آب کافي دارد و مي توان از آبها برای تولید برق استفاده نمود.

دکتور ياروين پا، در پایان سخنانش از تشکيل آکادمي فنلند – افغانستان استقبال نمود و اظهار اميدواری کرد، که آکادمي بتواند در توسعه روابط و همکاری بين دو کشور موثر واقع شود.

سخنراني خانم سوساننا پيپپونن، مشاور ارشد از وزارت کار و امور اقتصادی فنلند

سپس خانم سوساننا پيپونن Susanna Piepponen مشاور عالي وزارت کار و امور اقتصادی فنلند، که به نمايندگي از آن وزارت در اين مراسم شرکت کرده بود، سخنراني نمود. خانم پيپونن در خصوص زندگی خارجیها و وفق يابي آنها به جامعۀ فنلند صحبت کرد. وی نقش انجمن های مهاجرین را در پروسۀ وفق يابي مهم دانست و اظهار اميد واری کرد که آکادمی فنلند – افغانستان بتواند در پروسه وفق يابي افغانها به جامعۀ فنلند بخصوص در امور آموزشي، اطلاع رساني و فرهنگي کمک نماید.

سخنراني دکتور اوللا آننتيلا، رئيس بنياد حقوق بشر فنلند

سخنران بعدی، خانم دکتور اوللا آنتیلا Ulla Anttilaرئیس بنیاد حقوق بشر فنلند و سابق نماینده پارلمان فنلند بود. ايشان ضمن اظهار خوشحالي از تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان، در رابطه بنياد حقوق بشر فنلند و پروژه های آن در افغانستان سخنراني کرد.

دکتور آنتيلا گفت: در سال 1998 بنياد حقوق بشر فنلند را 11 ارگان مهم مانند سازمان توسعه و همکاری فنلند «کيپا» سازمان يونسيف فنلند، اتحاديه زنان فنلند، اتحاديه صلح فنلند، اتحاديه پناهندگان فنلند، اتحاديه حقوق بشر، سازمان عفو بين المللي، بخش فنلند، دفتر سازمان ملل در فنلند و...، تاسيس نمودند و ما در خيلي از کشورهای در امور حقوق بشر فعاليت داريم که بخشي از پروژه های ما در افغانستان مي باشند. ايشان به چند پروژه اين بنياد اشاره داشت که عبارتند از پروژه سواد آموزی برای زنان، آگاهي زنان از حقوق بشر، دست رسي زنان به کمکهای حقوقي، بهبودی سيستم عدلي و قضايي افغانستان.

وی به اهميت حاکميت قانون، پيشرفت در عرصه های معارف، بهبودی اوضاع زنان و اطفال در افغانستان تاکيد کرد و آمادگي بنياد حقوق بشر را برای همکاری با آکادمي فنلند- افغانستان اعلان داشت.

سخنراني تيمو ويرتانن، رئيس آکادمي بين المللي ورزشي

سخنران بعدی، محترم تيمو ويرتانن Timo Virtanen مربي هنر رزمي بوکس و رئیس اکادمی ورزشی بود. او از خاطرات سفرش به افغانستان گفت که از مکتب معرفت، کميته ملي المپيک و مکتب موزيک برای اطفال بي سرپرست در کابل ديدن کرده بود و يکسری کمکهای بشردوستانه برای مکاتب افغانستان اهداء نموده بود. آقای ويرتانن از تاسيس آکادمي فنلند- افغانستان استقبال نمود و به اين مناسبت يک لوح يادگار را از آکادمي تقديم نمود و از حامد شفايي خواست که آنرا به نمايندگي از آکادمي تحويل بگيرد.

در آخر، اقای حامد شفایی یکی از موسیسین اکادمی، در باره اساسنامه، اهداف، ساختار اداری آکادمي و موضوع عضويت در آکادمي به حاضران معلومات داد.

بعد از آن يک تفريح و صرف چای و شريني اعلان شد. بعد از تفريح، اشخاص شرکت کننده به سه گروه تقسيم شدند تا در ورکشاپها پيرامون اساسنامه، اهداف، فعاليتها و نقش آکادمي تبادل نظر کنند و پيشنهادات خود را در سه تيم کاری اعلان کنند. اين سه ورکشاپ عبارت بودند از:

ورکشاپ 1: دادن پيشنهادات به آکادمي (آکادمي چه کارهايي را بايد انجام دهد؟ وظايف، دورنما، استراتژی و ارزشهای آکادمي چه و چگونه باشند؟

ورکشاپ 2: نقش آکادمي چه مي تواند باشد؟ با کدام اداره ها، نهادها و سازمانها آکادمي مي تواند همکار باشد؟

ورکشاپ 3: ارائه پيشنهادات برای پيشرفت آکادمي، آکادمي چگونه مي تواند رشد کند و توسعه يابد؟

از هر ورکشاپ يک تن پيشنادات ورکشاپ خود را به سمع حاضران رساند، که اين اشخاص عبارت بودند از انجينر ضياالحق مومني، تهمينه جان مهر و يکي از فنلنديهای حاضر در جلسه .

در مراسم، حضور قشر جوان و تحصيل کرده چشمگير بود. اين مراسم توانسته بود که اشخاص تحصيل کرده را با داشتن تجارب و آگاهي زياد از افغانستان و جوانان تحصيل کرده را که اغلب آنها در داخل فنلند تحصيل کرده اند، جمع کرده بود. تعداد زيادی از شرکت کنندکان فورمۀ عضويت آکادمي را خانه پری نمودند.

مراسم تاسيس آکادمي طبق وقت پروگرام در ساعت چهار عصر ختم شد. حاضران از پروگرام تاسيس آکادمي راضي بودند.

گزارش مفصل مرحله دوم، تصويب اساسنامه و انتخاب کدرهای آکادمي

در تاريخ 6.1.1394 هجری شمسي برابر با 26 ماه مارچ 2015 جلسۀ رسمي اعضای آکادمي برای تصويب اساسنامه، تصويب پلان کار يکساله، انتخاب اعضای شورای رهبری و شورای علمي آکادمي در مرکز بين المللي فرهنگي کايسه واقع در هلسينکي برگزار شد.

آجندای جلسه بقرار ذيل بود:

1- آغاز جلسه

2- انتخاب رئيس، منشي، دو نفرناظر ، دو نفر محاسب شمارش آرای جلسه

3- اعلان مشروعيت جلسه و داشتن حق تصميم گيری

4- توافق روى ترتيب آجنداى جلسه

5- معرفي و تائيد اعضاء بر اساس فورمه های عضويت

6- مرور اساسنامه و آوردن تغييرات ضروری در آن

7- رای دهي و تصويب اساسنامه

8- تاييد پلان كار و بودجه تخميني يکساله

9- انتخاب رئيس آکادمي و ساير اعضای شورای رهبری

10- انتخاب اعضای شورای علمي

11- انتخاب کنترلرهای امور مالي و ناظر بر فعاليتهای آکادمي

ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه -12

13- ختم جلسه

تفصيل گزارش جلسه

در آغاز محترم دکتور حفيظ الله انوری بعنوان رئيس جلسه و انجينر مرتضي هزاره منشي جلسه انتخاب شدند. سپس خانم داکتر لينا کارتينن Leena Kaartinen و آقای متتي فورس بيرگ Matti Forsberg بعنوان ناظران جلسه و محاسبان شمارش آراء انتخاب گرديدند.

تعداد اعضای حاضر در جلسه حساب شد و اعلان گرديد، که فيصله ها و تصاميم جلسه معتبر، قانوني و قابل اجراء مي باشند.

بعد زا آن، موضوعات و ترتيب آجندای جلسه مورد تائيد حاضران قرار گرفت. اعضای آکادمي معرفي شدند و کساني که غايب بودند اسامي آنها در جلسه خوانده شد.

اساسنامه آکادمي ماده به ماده مرور شد و در بعضي ماده های آن اصلاحات جزئي ايجاد گرديد. سپس اساسنامه به رای گذاشته شد و به اتفاق آراء بدون رای مخالف به تصويب رسيد. يکي از موضوعات آجندا پلان کار آکادمي بود. بعد از تصويب اساسنامه، پلان فعاليتهای آکادمي برای يکسال آينده مورد تائيد و تصويب قرار گرفت.

يکي از مسايل مهم آجندای جلسه انتخاب اعضای شورای رهبری و شورای علمي آکادمي بود، که بتفصيل ذيل انجام شد:

در آغاز، از حاضران خواسته شد، که برای عضويت در شورای رهبری آکادمي خود را کانديد کنند. برای مقام رياست آکادمي کسي کانديد نشد. سپس از طرف کميتۀ تاسيس آکادمي، آقای حامد شفايي به اين مقام پيشنهاد گرديد و به اتفاق آراء بعنوان رئيس آکادمي انتخاب شد. بعد از آن، 9 شخص ذيل به اتفاق آراء اعضای شورای رهبری انتخاب شدند:

1. پوهندوی دکتور غلام احمد واک

2. پوهنمل دوکتور محب الله عبدالله

3. داکتر لينا کارتينن

4. آقای تيمو ويرتانن

5. معلم نفيسه عزيزی

6. داکتر بريشنا ايثار

7. آقای نويد آخوند زاده

8. آقای علي آخوند زاده

9. انجينر مرتضي هزاره

مطابق به اساسنامۀ آکادمي، بجز رئيس آکادمي، که در جلسه عمومي انتخاب مي گردد، ساير اعضای شورای رهبری (معاونان، منشي، مسئول امور مالي و ...،) در جلسۀ شورای رهبری بين خود آنها انتخاب و تعيين مسئوليت مي شوند.

انتخاب اعضای شورای علمي:

در جلسۀ عمومي اعضای آکادمي، اشخاص ذيل بعنوان اعضای شورای علمي اکادمي فنلند – افغانستان انتخاب شدند:

1. حامد شفايي رئيس آکادمي

2. سر محقق دکتور پاولي ياروين پا Dr. Pauli Järvenpää

3. سرمحقق دوکتور میربهأوالدین سیفی، سابق استاد پوليتخنيک کابل و کارمند آکادمی علوم افغانستان

4. پوهندوی دکتور حفيظ الله انوری، سابق استاد پوليتخنيک کابل و کارمند آکادمي علوم افغانستان

5. پوهندوی دکتور غلام احمد واک، محقق در انستيتوت الکسانتری پوهنتون هلسينکي، سابق استاد پوهنتون کابل

6. پوهنمل دوکتور محب الله عبدالله، سابق استاد پوليتخنيک کابل و استاد رياضي در ليسۀ شهر کراوای فنلند

7. دکتور صمد علي مرادی، داکتر متخصص قلب در فنلند

8. داکتر لينا کارتينن، نويسنده و داکتر متخصص اطفال با زيادتر از سي سال تجربه خدمت در افغانستان

9. ديپلم انجينر هسي سيفي، انجينر بر حال در فنلند

10. سهيلا آخوند زاده، محقق فاکولته ساينس در پوهنتون هلسينکي

11. معلم نفيسه عزيزی

12. انجينر مرتضي هزاره، محقق در پوهنتون آلتوی فنلند

ضمنا" به شورای رهبری آکادمي مطابق به اساسنامه اجازه داده شد، که در صورت ضرورت از يک تا سه تن ديگر را مي تواند بعنوان عضو شورای علمي آکادمي انتخاب نمايد.

جلسه در ساعت هشت شب به وقت فنلند خاتمه يافت.

تهيه گزارش:

شورای رهبری آکادمي فنلند- افغانستان